U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Traditionele Chinese geneeskunde en het Corona-virus

zie de pagina: Corona virus

 

 

 

 

 

Zu

 

 

 

 

san

 

 

 

 

li

 

 

 

Huisregels

 

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Body and Spirit, Centre for Wellbeing na elke behandeling verwisseld.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medische  heden en verleden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Zusanli praktijk voor acupunctuur noch Body and Spirit, Centre for Wellbeing, is  verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Zusanli praktijk voor acupunctuur is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Zusanli praktijk vor acupunctuur
behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.

3

Inhoud